KCCKB zverejnilo zoznam audítorov kybernetickej bezpečnosti

Každý prevádzkovateľ základnej služby je povinný preveriť, či má účinné bezpečnostné opatrenia a plní základné požiadavky. Slúži mu na to audit kybernetickej bezpečnosti. Prevádzkovateľ ho musí vykonať do dvoch rokov od zaregistrovania.

Audit kybernetickej bezpečnosti môže vykonať iba audítor kybernetickej bezpečnosti. Musí ho ešte predtým certifikovať akreditovaný orgán na certifikáciu personálu podľa ISO/IEC 17024.

Aj audítori kybernetickej bezpečnosti musia spĺňať kvalifikačné požiadavky. Bližšie ich uvádza vyhláška Národného bezpečnostného úradu o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora v súlade s certifikačnou schémou.

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti (KCCKB) je certifikačný orgán akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou podľa normy STN EN ISO/IEC 17024.


« Späť na zoznam