Konferencia OBSE o kybernetickej bezpečnosti

17. a 18. júna 2019 sa vo Viedni konala konferencia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe venovaná problematike kybernetickej bezpečnosti a bezpečnosti informačno-komunikačných systémov Cyber/ICT Security for a safer future: The OSCE’s role in fostering regional cyber stability.

Konferencie sa zúčastnili zástupcovia 36 účastníckych krajín OBSE a desiatky predstaviteľov mimovládneho a súkromného sektora. Hlavnými hosťami dvojdňovej konferencie boli námestníčka generálneho tajomníka OSN a vysoká predstaviteľka OSN pre otázky odzbrojenia, p. Izumi Nakamitsu, osobitný brazílsky zástupca Konferencie o odzbrojení OSN a predseda šiestej Skupiny vládnych expertov OSN pre rozvoj v oblasti informácií a telekomunikácií v kontexte medzinárodnej bezpečnosti (UN GGE) veľvyslanec Guilherme de Aguiar Patriota a stály zástupca Švajčiarska pri OSN, predseda novo vytvorenej Otvorenej pracovnej skupiny OSN pre rozvoj v oblasti informácií a telekomunikácií v kontexte medzinárodnej bezpečnosti (OEWG) veľvyslanec Jürg Lauber.

V novodobej histórii kybernetickej bezpečnosti sa tak po prvý raz stretli na medzinárodnej konferencii v jednom paneli predsedovia oboch pracovných skupín OSN pre rozvoj v oblasti informácií a telekomunikácií v kontexte medzinárodnej bezpečnosti.

Na podujatí vystúpilo celkom 34 prednášajúcich a moderátori piatich hlavných panelov. Slovenskú republiku reprezentoval podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši s otváracím prejavom. Hlavný diskusný panel zameraný na vplyv umelej inteligencie na kybernetické/telekomunikačno-informačné technológie a ich potenciálne bezpečnostné výzvy moderovala príslušníčka Národného bezpečnostného úradu por. Andrea Pobocik. Ako spíker v paneli vystúpil generálny riaditeľ pre kybernetickú bezpečnosť Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ján Majtan.

 


« Späť na zoznam