Otvorenie širšej spolupráce NBÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Na svojej návšteve konferencie Globsec 2019 oznámil riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný otvorenie novej spolupráce v oblasti kybernetickej bezpečnosti medzi Národným bezpečnostným úradom a Globsecom, globálnym think-tankom so sídlom v Bratislave. Zároveň zdôraznil, že úrad bude rozvíjať spoluprácu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ale aj fyzickej a objektovej bezpečnosti, predovšetkým s profesijnými organizáciami. “Som veľmi rád, že na Slovensku rastie komunita bezpečnostných expertov, ktorí prispievajú k zvyšovaniu našej bezpečnosti,” uviedol riaditeľ NBÚ.

Možnosť prispieť k bezpečnosti na národnej úrovni ocenil prezident Globsecu Róbert Vass. Spoluprácu privítalo aj Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu (ZBOP) SR. “Naši členovia vnímajú nové hrozby, ktorým čelí Slovensko. Preto vítame iniciatívu NBÚ, ktorý sa otvoril pre vzájomnú spoluprácu. Radi poskytneme kapacity a znalosti našich odborníkov pri zvyšovaní bezpečnosti Slovenska,” uviedol prezident združenia Tibor Straka.

Pozitívne sa k slovám riaditeľa úradu vyjadril predseda Asociácie kybernetickej bezpečnosti Ivan Makatura. “Prehĺbenie spolupráce s NBÚ vnímame ako veľmi dôležitý krok k ďalšiemu zvyšovaniu úrovne spôsobilostí v oblasti kybernetickej bezpečnosti,” povedal.

Víziou úradu v oblasti kybernetickej bezpečnosti je spájať odborníkov z verejnej aj súkromnej sféry. Kvalitná spolupráca odborníkov a ich vzájomná dôvera je kľúčovou podmienkou efektívnej ochrany kybernetického priestoru Slovenskej republiky.


« Späť na zoznam