Povedomie o kybernetickej bezpečnosti má svoje sviatky, ale pracovať na tom treba každý deň

30. november
Deň počítačovej bezpečnosti

Každý deň, keď sa intenzívne diskutuje o kybernetickej bezpečnosti, je dobrý.

2. novembra 1988 výskumníci z Cornell University vo svojich systémoch našli neznámy vírus. Do štyroch hodín od objavenia vírusu, ktorému dali názov Morris worm, napadol niekoľko ďalších univerzitných systémov, ako aj ARPANET, prvú verziu dnešného internetu. O šesť dní neskôr dvaja experti z agentúry DARPA odporučili vytvoriť tím, ktorý na podobné situácie bude vedieť reagovať 24 hodín denne.

Inštitút SEI patriaci univerzite Carnegie Mellon 14.11.1988 zriadil prvú jednotku pod názvom Community Emergency Response Team – CERT.

30. november sa stal v tom roku Dňom počítačovej bezpečnosti. A tak od konca osemdesiatych rokov profesionáli aj v tento deň intenzívne pripomínajú nevyhnutnosť ochrany dát pred hrozbami, ktoré na nás v počítačovom prostredí a na internete číhajú.

Rozšírením internetu a mobilných zariadení sa z počítačovej bezpečnosti stáva kybernetická.

Správy o porušeniach kybernetickej bezpečnosti sa dostávajú do hlavného spravodajstva, či už na kritickú infraštruktúru útočia štáty, potravinári a dodávatelia paliva majú zašifrované údaje a nedostupné systémy alebo používatelia zistia, že na ich sledovanie sa používa špehovací softvér.

Či už hovoríme o Dni počítačovej bezpečnosti v novembri, o Dni bezpečného internetu vo februári, alebo dokonca o celom Mesiaci kybernetickej bezpečnosti v októbri, ciele sú v podstate rovnaké.

Každý z nás si musí aktívne chrániť svoju online bezpečnosť. Využite preto každú príležitosť a zistite všetko, čo môžete, ako zostať v kyberpriestore v bezpečí.

Online bezpečnosť ľudí a organizácií je dnes najvyššou prioritou na celom svete. A malo by to byť aj u každého človeka doma.

Preto aj pri tejto príležitosti Národné centrum kybernetickej bezpečnosti odporúča používateľom

• Udržujte zariadenia, aplikácie a softvér v aktualizovanom stave. Útočníci sa spoliehajú na aktuálne aj staršie zraniteľnosti
• Nikdy sa neprihlasujte na žiadnu službu priamo z URL adresy, ktorá prišla emailom a dbajte na zvýšenú opatrnosť. Pri prihlasovaní sa do služieb používajte zaručené URL odkazy na webstránkach poskytovateľov služieb
• Za žiadnych okolností nevpisujte svoje osobné či prihlasovacie údaje do webstránok, ktoré sú ľubovoľným spôsobom podozrivé alebo nemajú dôvod požadovať podobné informácie. Prihlasovacie údaje môže žiadať len stránka kam sa prihlasujete, žiadna iná
• Dodržiavajte základy kybernetickej hygieny:

  • neotvárajte neoverené správy a správy od neznámych používateľov
  • neotvárajte podozrivé prílohy (ani vo Vám známych formátoch ako .pdf/.docx a iné)
  • zakážte povoľovanie makier v dokumentoch
  • neotvárajte URL odkazy vzbudzujúce podozrenie
  • v prípade využívania emailových aplikácií vypnite funkciu náhľadu do prílohy
  • v prípade podozrenia overte obsah správy u odosielateľa inou formou (telefonicky, osobne)
  • nikdy neposkytujte akékoľvek osobné a citlivé údaje, ako sú prihlasovacie mená, heslá, údaje o platobných prostriedkoch, iné osobné údaje o sebe alebo napríklad o rodine či priateľoch) bez ohľadu na spôsob, ktorým takú žiadosť dostanete. Okrem mailu môžu prísť aj napríklad formou SMS správy alebo vám niekto zavolá a tieto informácie od vás žiada
  • pri telefonátoch nikdy neverte volajúcemu aj keď sa predstaví, ktorý od vás niečo žiada, identitu volajúceho neviete totiž spoľahlivo overiť žiadnou formou

• Pravidelne si zálohujte dáta, najlepšie offline zálohou na pamäťové médium

https://bitwarden.com/blog/cybersecurity-awareness-holidays/


« Späť na zoznam