Prvé zo série Národných Table-top cvičení úspešne za nami

Národná jednotka SK-CERT Národného bezpečnostného úradu dňa 14. mája 2019 uskutočnila prvé zo série Národných Table-Top cvičení. Cvičenie nieslo názov „Podozrivý mail je len začiatok“.

Table-top cvičenia sú druhom netechnických cvičení, ktoré sa zameriavajú na trénovanie rozhodovania, ako aj na precvičenie, otestovanie vlastných postupov a procesov, trénovanie úloh a zodpovedností jednotlivých rolí a to všetko v súvislosti s riešením vzorových kybernetických bezpečnostných incidentov. Scenár cvičenia prenesie účastníkov do fiktívneho prostredia s hypotetickými udalosťami, na ktoré musia reagovať tak, ako by sa stali naozaj.

V rámci série Národných Table-top cvičení rozoznávame niekoľko úrovní, v rámci ktorých budeme cvičenia uskutočňovať:

  1. Vládna úroveň – vysoko levelové cvičenie za účasti politických a manažérskych špičiek ministerstiev a významných štátnych úradov Scenár je zameraný na riešenie kybernetickej bezpečnostnej krízy celoštátneho rozsahu.
  2. Úroveň prevádzkovateľov základných služieb – cvičenia určené pre zástupcov manažmentu prevádzkovateľov základných služieb (bez rozdielu sektora). Scenár je všeobecný a nastavený tak, aby v realite mohol postihnúť akúkoľvek organizáciu na úrovni prevádzkovateľov základných služieb.
  3. Úroveň sektorov – cvičenie, kde je scenár cielený na konkrétne situácie v určitom sektore, určené pre zástupcov prevádzkovateľov základných služieb tohto sektora.

Prvé zo série Národných Table-Top cvičení bolo vytvorené pre úroveň prevádzkovateľov základných služieb. Cvičenia sa zúčastnilo 5 prevádzkovateľov základných služieb so svojimi tímami, ktoré boli zložené zo zástupcov manažmentu jednotlivých spoločností.

Cvičenie otvoril riaditeľ Národnej jednotky SK-CERT Rastislav Janota, ktorý privítal účastníkov a vysvetlil im základnú podstatu cvičení takéhoto druhu. Následne zástupcovia Národnej jednotky SK-CERT prezentovali účastníkom základné pojmy a dôležité informácie, ktoré boli nevyhnutné na to, aby cvičenie prebehlo bez problémov.

Samotné cvičenie prebiehalo v duchu diskusie v rámci jednotlivých tímov. Účastníci sa museli popasovať so 40 otázkami, rozdelenými do 12 udalostí. Jednotlivé tímy sa na úlohy pozerali z viacerých uhlov pohľadu, pričom moderátori cvičenia jednotlivým tímom pomáhali pri riešení problémov.

Na záver cvičenia moderátori cvičenie vyhodnotili, pričom kvalita odpovedí a aj diskusia o nich bola na veľmi vysokej úrovni. Dúfame, že účastníci si z cvičenia odniesli pozitívne skúsenosti, ktoré budú môcť pretaviť aj do praktického života.


« Späť na zoznam