SK-CERT súčasťou medzinárodného projektu CyberExchange

Národná jednotka SK-CERT sa stala súčasťou medzinárodného projektu CyberExchange, ktorého koordinátorom je CSIRT.cz. Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Nástroja na prepájanie Európy. Projektu sa zúčastní 11 CSIRT tímov z celej Európy.

Podstatou a cieľom projektu je zvýšiť spoluprácu medzi jednotlivými CSIRT tímami a posilniť výmenu skúseností a vedomostí v rámci kybernetickej bezpečnosti. Jednotlivými cieľmi projektu sú:

  • pracovné stáže medzi jednotlivými CSIRT tímami,
  • výmena vedomostí a skúseností o používaných technických nástrojov,
  • zdieľanie skúseností v oblasti prevencie a proaktívnej ochrany proti incidentom,
  • výmena poznatkov z oblasti riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov a odstraňovania ich následkov,
  • zlepšenie spôsobilostí vo forenznej a malvérovej analýze na základe výmeny know-how jednotlivých tímov,
  • teambuildingy medzi jednotlivými tímami v podobe organizácie kybernetického bezpečnostného cvičenia,
  • zvyšovanie bezpečnostného povedomia.

Projekt CyberExchange bude trvať do roku 2020 a SK-CERT bude postupne hostiť expertov z viacerých krajín, pričom sa aktívne zúčastní aj výmenných stáží v iných krajinách. Výsledkom tohto projektu bude lepšia pripravenosť na riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov, posilnenie spolupráce s krajinami, ktoré sa na projekte zúčastňujú a takisto aj rozšírenie know-how v oblasti malvérovej a forenznej analýzy.


« Späť na zoznam