UPOZORNENIE: Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT nedistribuuje škodlivý kód

AKTUALIZÁCIA 04. 01. 2023

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT situáciu vyriešilo a momentálne naše PDF produkty už nie sú identifikované ako potenciálne škodlivé. Ak by ste sa aj napriek tomu stretli s takouto situáciou, prosím informujte nás.

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT v posledných dňoch zistilo, že Bezpečnostné varovania a Bezpečnostné bulletiny, ktoré vytvára a distribuuje vo forme .pdf, niektoré systémy identifikujú ako potenciálne škodlivé. Znamená to, že sa k Vám naše e-maily s prílohou nemusia dostať.

Uskutočnili sme preto podrobnú technickú analýzu našich PDF produktov a radi by sme všetkých ubezpečili, že naše produkty neobsahujú žiadny škodlivý kód alebo potenciálne škodlivé súčasti

Bezpečnostné softvéry a služby začali rozpoznávať naše produkty ako potenciálne škodlivé z dôvodu používania funkcie OpenAction. Táto umožňuje vnútornú funkcionalitu našich PDF produktov a nie je škodlivá.

Do okamihu, kým táto situácia nebude vyriešená, prosíme Vás o sledovanie nášho webu, kde varovania a bulletiny uverejňujeme v inom formáte.

Ďakujeme Vám za pochopenie, o ďalšom vývoji situácie Vás budeme informovať.


« Späť na zoznam