Varovanie pre prevádzkovateľov základnej služby v sektore zdravotníctvo pred kybernetickými hrozbami a útokmi

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT varuje prevádzkovateľov základných služieb v sektore zdravotníctvo (nemocnice, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, testovacie laboratória a ďalšie zdravotnícke zariadenia) ale aj všetky ostatné organizácie verejnej správy a prevádzkovateľov základnej služby v ostatných sektoroch pred možným zvýšením kybernetických hrozieb a útokov na ich systémy a siete.

Nakoľko zdravotnícke zariadenia v tejto dobe zažívajú nielen nápor pacientov, ale aj zavádzajú špeciálne bezpečnostné opatrenia z dôvodu vírusu COVID-19, môže u nich dôjsť k zníženej schopnosti detegovať a riešiť kybernetické bezpečnostné incidenty. SK-CERT pozoruje výrazne rastúci trend útokov, priživujúcich sa na tejto situácii.

Dňa 13. marca 2020 ráno fakultná nemocnica v českom Brne – Bohunicích nahlásila kybernetický bezpečnostný incident[1]. Aj napriek tomu, že momentálne nie je verejne známe, o aký incident išlo a ani aké škody spôsobil, ide o precedens, na ktorý musia byť jednotlivé zdravotnícke zariadenia pripravené.  Správa spoločnosti CheckPoint[2] zároveň uvádza prípad jednej konkrétnej APT skupiny, ktorá sa v súčasnosti zameriava na organizácie verejného sektora s využitím údajných “informácií o rozšírení nových infekcií koronavírusom” ako vstupného dokumentu, ktorým začína útok. SK-CERT tiež eviduje nárast objemu DDoS útokov v období medzi 17. februárom a 15. marcom vrátane útokov na weby so zdravotníckym obsahom na Slovensku.

Očakávame ransomvérové útoky alebo DoS útoky; šírenie malware alebo phishingové kampane s využitím krádeže identity a falošných dokumentov pojednávajúcich o novom koronavíruse; nie sú však vylúčené aj iné typy útokov, zamerané na krádež citlivých údajov alebo deštrukciu systémov.

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT preto odporúča všetkým zdravotníckym zariadeniam (ale aj všetkým ostatným organizáciám verejnej správy a prevádzkovateľom základnej služby):

  • Preverte funkčnosť záloh a to, či dokážu spoľahlivo udržať záložnú kópiu dát v prípade útoku
  • Monitorujte svoje systémy a siete – zamerajte sa najmä na výpadky a neštandardné správanie
  • Preskúšajte svoje plány kontinuity činností a aktualizujte ich, ak ste zistili akékoľvek nedostatky
  • Aktualizujte si informácie o technológii, procesoch a IT personále – či všetky technické nástroje fungujú a sú aktualizované, či sú zavedené procesy dobre nastavené a či je personál pripravený na detekciu a riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov
  • Vykonajte rýchle poučenie všetkých zamestnancov o bezpečnej práci za počítačom, najmä o tom, že nemajú otvárať prílohy v mailoch, klikať na linky a podobne a to ani vtedy, ak mail príde od známej resp. dôveryhodnej osoby.
  • Zverejnite pre zamestnancov kontaktnú e-mailovú adresu vášho manažéra kybernetickej bezpečnosti a poučte ich, aby na ňu nahlasovali akékoľvek podozrenie na kybernetický bezpečnostný incident, prijaté škodlivé súbory, pokus o získanie prístupov do systémov organizácie, k mailu a pod alebo pokus o získanie ľubovoľných osobných údajov
  • Bezodkladne hláste akýkoľvek kybernetický bezpečnostný incident Národnému centru kybernetickej bezpečnosti SK-CERT na Národnom bezpečnostnom úrade na adrese https://www.sk-cert.sk
  • V prípade, že potrebujete akúkoľvek pomoc v oblasti kybernetickej bezpečnosti, okamžite kontaktujte Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT.

Všetky varovania a odporúčania Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT v súvislosti s koronavírusom a ochorením COVID-19 nájdete aj na stránke https://www.korona.gov.sk/varovania-narodneho-centra-kybernetickej-bezpecnosti-sk-cert/ .

Zdroje:

[1] https://nukib.cz/cs/informacni-servis/aktuality/1417-fn-v-brne-bohunicich-dnes-nahlasila-nukibu-kyberneticky-bezpecnostni-incident/

[2] https://research.checkpoint.com/2020/vicious-panda-the-covid-campaign/


« Späť na zoznam