Varovanie pred aktívne zneužívanou zero-day zraniteľnosťou v Cisco IOS XE

AKTUALIZÁCIA 24.10.2023 13:00: Identifikácia ďalšej zraniteľnosti CVE-2023-2073, aktualizácia postupu identifikácie kompromitovaných zariadení, pridanie referencie na aktualizácie firmvéru.

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT varuje pred aktívne zneužívanou zraniteľnosťou rozhrania softvéru Cisco IOS XE.

Spoločnosť Cisco identifikovala aktívne zneužívanie neznámej (zero-day) zraniteľnosti vo funkcii webového používateľského rozhrania (Web UI) softvéru Cisco IOS XE (CVE-2023-20198). Ovplyvňuje to fyzické aj virtuálne zariadenia so softvérom Cisco IOS XE, ktoré majú tiež povolenú funkciu HTTP alebo HTTPS Server.

Aktér hrozby zneužíva zraniteľnosť CVE-2023-20198 na získanie prístupu k zariadeniu a spúšťa príkaz úrovne 15 na vytvorenie lokálneho používateľa. S takto vytvoreným kontom je možné sa prihlásiť na zariadenie ako bežný používateľ.

Následne aktér zneužíva novo identifikovanú zraniteľnosť (CVE-2023-2073), ktorá umožňuje bežnému používateľovi získať oprávnenia úrovne root a zapísať škodlivý kód priamo na súborový systém.

Vo viacerých útokoch, ktoré analyzovali experti spoločnosti Cisco, aktér hrozby zneužil túto zraniteľnosť na vytvorenie lokálneho používateľského účtu a využil aj starú chybu vkladania príkazov vo webovom používateľskom rozhraní (CVE-2021-1435). Táto staršia zraniteľnosť však nie je potrebná pre úspešné zneužitie aktuálnej zraniteľnosti.

S touto hrozbou sú teda spojené dve zraniteľnosti webového rozhrania Cisco IOS XE:

 • CVE-2023-20189, ktorá dosahuje najvyššie možné CVSS skóre 10
 • CVE-2023-20273, ktorá dosahuje CVSS skóre 7.2

Zneužitie týchto dvoch zraniteľností umožňuje útočníkovi získať plnú kontrolu nad napadnutým zariadením.

Nová zraniteľnosť je označená kódom CVE-2023-20198 a dosiahla najvyššie možné CVSS skóre 10 (kritické). Úspešné zneužitie poskytne útočníkovi plnú kontrolu nad napadnutým zariadením a umožní následnú neoprávnenú aktivitu.

Tieto chyby zabezpečenia ovplyvňujú softvér Cisco IOS XE, ak je povolená funkcia webového používateľského rozhrania.

Zo zariadení v slovenskom adresnom rozsahu, ktoré majú prístupné konfiguračné rozhranie, SK-CERT identifikoval veľmi vysoké percento preukázateľne kompromitovaných.

Na zraniteľnosť v súčasnosti neexistuje záplata (aktualizácia).

V súčasnosti je k dispozícii aktualizácia pre Cisco IOS XE verzie 17.9.4 (17.9.4a). Pre staršie verzie 17.6.6, 17.3.8 a 16.12.10 (len pre zariadenia Catalyst 3650 a 3850) sa plánuje vydanie aktualizácii so zatiaľ nešpecifikovaným termínom. Podrobnejšie informácie nájdete tu:

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ios-nx-os-software/ios-xe-dublin-17121/221128-software-fix-availability-for-cisco-ios.html

Ako zistiť, že zariadenie bolo kompromitované

Hoci na internete sa už objavilo množstvo návodov na odhalenie napadnutých zariadení, SK-CERT varuje, že tieto sa týkajú výlučne len kompromitácie konkrétnymi doposiaľ identifikovanými útočníkmi. Aj potvrdenie, že zariadenie bolo napadnuté konkrétnym známym spôsobom je však hodnotné, preto publikujeme tento spôsob detekcie:

 • na počítači s prístupom k manažmentovému rozhraniu zariadenia nahraďte reťazec X.X.X.X za správnu IP adresu a spustite príkaz

curl -k -H "Authorization: 0ff4fbf0ecffa77ce8d3852a29263e263838e9bb" -X POST "https://X.X.X.X/webui/logoutconfirm.html?logon_hash=1"

Ak sa vo výstupe vyskytuje ľubovoľné hexadecimálne číslo, napríklad 8c98ee1afcbbfdd5ad, zariadenie je kompromitované. Táto metóda funguje iba vtedy, ak bol webový server po zneužití zraniteľnosti reštartovaný.

 • spustite aj príkaz

curl -k "https[:]//X.X.X.X/%25"

V prípade odpovede HTTP 404 s HTML kódom obsahujúcim text „404 Not Found“, je zariadenie kompromitované. Nekompromitované zariadenia na požiadavku odpovedajú štandardnou odpoveďou HTTP 404 alebo odpoveďou HTTP 200 s JavaScript presmerovaním.

 • spustite aj príkaz

curl -k -X POST "https://X.X.X.X/webui/logoutconfirm.html?menu=1" 

Ak je výstup vo formáte podobnom ako /1010202301/, zariadenie je kompromitované. Čísla majú údajne reprezentovať dátum kompromitácie.

 • preverte prítomnosť konfiguračného súboru /usr/binos/conf/nginx-conf/cisco_service.conf
 • skontrolujte logy zariadenia (ideálne na externom logovacom serveri) a hľadajte v nich záznamy podobné týmto, kde user je buď cisco_tac_admin,  cisco_support alebo akýkoľvek iný neznámy používateľ:

%SYS-5-CONFIG_P: Configured programmatically by process SEP_webui_wsma_http from console as user on line

%SEC_LOGIN-5-WEBLOGIN_SUCCESS: Login Success [user: user] [Source: source_IP_address] at 03:42:13 UTC Wed Oct 11 2023

 • podobne hľadajte v logoch stopy ako

%WEBUI-6-INSTALL_OPERATION_INFO: User: username, Install Operation: ADD filename

Opakujeme, ak ste týmito metódami nepotvrdili kompromitáciu, zariadenie stále môže byť kompromitované. Spoľahlivá detekcia, ktorá by potvrdila že zraniteľnosť nebola zneužitá, v súčasnosti nie je možná.

Ako ďalší spôsob detekcie odporúčame, aby používatelia

 • porovnali aktuálnu konfiguráciu zariadení s bezpečnou zálohou (predovšetkým v oblasti používateľských účtov, firewallových pravidiel a nastavení logovania)
 • preverili na iných sieťových prvkoch, či nedošlo k neobvyklým pokusom o komunikáciu priamo z preverovaného zariadenia

Odporúčania

 • okamžite zneprístupniť konfiguračné webové rozhranie príkazmi

no ip http server

no ip http secure-server

 • preveriť konkrétne indikátory kompromitácie vyššie uvedenou metódou a dôsledne skontrolovať logy a možné zmeny v konfigurácii
 • Pri potvrdení kompromitácie sa v žiadnom prípade nepokúšajte zariadenie sami aktualizovať alebo reinštalovať. Keďže IOS XE je založený na operačnom systéme Linux s kontajnerizačnými technológiami, útočník má veľa možností ako si zabezpečiť perzistenciu aj po takejto aktualizácii. Odporúčame preto vykonať plnú forenznú analýzu dotknutého zariadenia a minimálne dočasne ho v sieti nahradiť iným zariadením.
 • Aj keď ste aj vyššie uvedenými metódami nezistili kompromitáciu, ale zariadenie malo webové konfiguračné rozhranie prístupné z internetu, odporúčame ho považovať za kompromitované a tak k nemu pristupovať.
 • Po obnove je dôležité zmeniť všetky prihlasovacie údaje, šifrovacie kľúče, VPN konfigurácie a ďalšie potenciálne citlivé údaje, a preveriť dopad na zvyšok siete. 

Ide o kritickú zraniteľnosť a dôrazne odporúčame, aby dotknuté subjekty okamžite implementovali kroky odporúčania Cisco a SK-CERT. V prípade výskytu kybernetického bezpečnostného incidentu tento ihneď nahláste na [email protected].

 

Zdroje:

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-iosxe-webui-privesc-j22SaA4z#REC

https://blog.talosintelligence.com/active-exploitation-of-cisco-ios-xe-software/

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-20198

https://www.tenable.com/blog/cve-2023-20198-zero-day-vulnerability-in-cisco-ios-xe-exploited-in-the-wild

https://www.helpnetsecurity.com/2023/10/16/cve-2023-20198/

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ios-nx-os-software/ios-xe-dublin-17121/221128-software-fix-availability-for-cisco-ios.html


« Späť na zoznam