Vysokoúrovňové Table-top cvičenie BlueOLEx 2019

Vysokoúrovňové Table-top cvičenie BlueOLEx 2019 spojilo zástupcov členských štátov pri riešení krízovej kyberneticko-bezpečnostnej situácii

V dňoch 2. a 3. júla 2019 sa v Paríži uskutočnilo vysokoúrovňové Table-Top cvičenie BlueOLEx 2019, založené na Odporúčaní komisie o koordinovanej reakcii na kybernetické incidenty a krízy veľkého rozsahu (1Blueprint for Coordinated response to large-scale  cross-border  cybersecurity incidents and crises).

Cvičenie organizovala francúzska Agence Nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) v spolupráci so Španielskom a NIS Cooperation Group. Na príprave tohto cvičenia sa podieľali zástupcovia niekoľkých členských štátov v rátane zástupcu Národnej jednotky SK-CERT.

Cvičenie malo formát Table-Top, teda netechnického cvičenia, ktoré bolo zamerané na riešenie rozsiahlej kyberneticko-bezpečnostnej krízy, ktorá zasiahla viac ako jeden členský štát Európskej únie. Fiktívny scenár bol zameraný na riešenie incidentov na vysokej rozhodovacej úrovni. Participanti takisto museli riešiť aj operatívne a technické kroky, ktoré by v prípade krízy bolo nutné vykonať a v kontexte svojich rozhodovacích právomocí odpovedali na otázky cvičenia.

Celkovo sa cvičenia zúčastnilo 23 členských štátov, pričom jednotlivé štáty primárne zastupovali riaditelia kyberneticko-bezpečnostných autorít jednotlivých členských štátov alebo riaditelia národných CSIRT tímov. Slovenskú republiku na cvičení reprezentoval riaditeľ Národnej jednotky SK-CERT Rastislav Janota. Národná jednotka SK-CERT mala v rámci cvičenia aj zastúpenie v podobe jedného z moderátorov.

Cieľom cvičenia bolo precvičiť spôsobilosti a rozhodovacie právomoci jednotlivých členských štátov, ako aj prezentovať svoj prístup v riešení kybernetických bezpečnostných incidentov veľkého rozsahu. Cvičenie bolo takisto aj platformou pre stretnutie zástupcov jednotlivých členských štátov – riaditeľov národných autorít a stým súvisiacu diskusiu.

 

 

  

 


« Späť na zoznam