Výzva Európskej komisie na registráciu kompetenčných centier v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Európska komisia v súčasnosti vykonáva mapovanie existujúcich kompetenčných centier v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Myšlienkovou ideou tejto aktivity je podnietiť výskum, vývoj a inovácie v tejto dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti a prispieť tak k zlepšeniu celkového stavu kybernetickej bezpečnosti v rámci kybernetického priestoru Európskej únie.

Hlavným cieľom je vytvorenie verejne dostupného nástroja umožňujúceho efektívne vyhľadávanie potenciálnych partnerov zaoberajúcich sa problematikou kybernetickej bezpečnosti. Výstup vo forme „Atlasu kybernetickej bezpečnosti“ (Cybersecurity Atlas) bude neoceniteľnou pomôckou a zdrojom referencií pre odbornú komunitu pôsobiacu v tejto oblasti.

Termín na registráciu bol predĺžený do 8. marca 2018.  Registračný formulár, podmienky registrácie a ďalšie informácie o priebehu indexovania môžete nájsť na stránke Survey indexing the European cybersecurity centres of expertise.


« Späť na zoznam