Varovanie pred podvodom zneužívajúcim identitu Ministerstva financií SR

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT varuje pred podvodnými e-mailami, ktoré sú vytvorené tak, aby navodili dojem, že ich odosielateľom je Ministerstvo financií Slovenskej republiky. E-mail sľubuje vrátenie finančného obnosu.

Jedná sa o rozsiahlu phishingovú kampaň. Zneužíva  tvrdenia, ktoré sa nezakladajú na pravde. Skutočným cieľom kampane je vylákať od obete osobné údaje a číslo platobnej karty.

Upozorňujeme, že Ministerstvo financií SR takýmto spôsobom nevyzýva občanov k aktivite, ktorá je obsahom takejto phishingovej kampane. Z tohto dôvodu na takéto e-maily a podvodné praktiky nereagujte. Rovnaký postup ako v prípade tejto phishingovej kampane  v minulosti útočníci použili aj pri distribúciu phishingových mailov pod hlavičkou Finančnej správy.

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT v súvislosti s touto, ale aj inými phishingovými kampaňami ODPORÚČA:

 • Dodržiavajte základné zásady kybernetickej hygieny
  • Neotvárajte neoverené správy a správy od neznámych používateľov
  • Neotvárajte podozrivé prílohy (ani vo Vám známych formátoch ako .pdf/.docx a iné)
  • Zakážte povoľovanie makier v dokumentoch
  • Neotvárajte URL odkazy vzbudzujúce podozrenie
  • V prípade využívania emailových aplikácií vypnite funkciu náhľadu do prílohy
  • V prípade podozrenia overte obsah správy u odosielateľa inou formou (telefonicky, osobne)
  • Nikdy nereagujte na správy žiadajúce akékoľvek osobné a citlivé údaje (prihlasovacie mená, heslá, údaje o platobných prostriedkoch)
 • Nikdy sa neprihlasujte na žiadnu službu priamo z URL adresy, ktorá prišla emailom a dbajte na zvýšenú opatrnosť. Pri prihlasovaní sa do služieb používajte zaručené URL odkazy na webstránkach poskytovateľov služieb
 • Za žiadnych okolností nevpisujte svoje osobné/prihlasovacie údaje do webstránok, ktoré sú ľubovoľným spôsobom podozrivé alebo nemajú dôvod požadovať podobné informácie
 • Udržujte svoje zariadenia aktualizované – nie len samotný operačný systém, ale aj všetky softvérové súčasti.

Ako útok prebieha?

Vzor falošnej stránky

Zaznamenali sme, že v tejto phishingovej kampani sú falošné stránky umiestnené na doménach:

hXXps://apettisgenesh[.]com/config/httpswwwmfsrsk/login 

hXXps://apettisgenesh[.]com/config/httpswwwtemperanceskindexphp/login

Škodlivé domény sa však môžu prípad od prípadu meniť.

V žiadnom prípade túto stránku nenavštevujte a nič na nej nevyplňujte. Škodlivé stránky môžu vyzerať takto:

 

 


« Späť na zoznam