Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT zorganizovalo v poradí tretie Národné Table-top cvičenie

Dňa 25. novembra 2019 prebehlo už tretie Národné table-top cvičenie, organizované Národným centrom kybernetickej bezpečnosti.

Table-top cvičenia sú druhom netechnických cvičení, ktoré sa zameriavajú na trénovanie rozhodovania, ako aj na precvičenie, otestovanie vlastných postupov a procesov, trénovanie úloh a zodpovedností jednotlivých rolí a to všetko v súvislosti s riešením vzorových kybernetických bezpečnostných incidentov. Scenár cvičenia prenesie účastníkov do fiktívneho prostredia s hypotetickými udalosťami, na ktoré musia reagovať tak, ako by sa stali naozaj.

V poradí tretie cvičenie bolo určené pre prevádzkovateľov základných služieb. Cvičenia sa zúčastnili 4 tímy, zložené zo zástupcov manažmentu prevádzkovateľov.

K cvičiacim sa na začiatku cvičenia prihovoril riaditeľ Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT Rastislav Janota. Cvičenie moderoval riaditeľ odboru vzdelávania, podpory a medzinárodnej spolupráce Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT Matej Šalmík, ktorý vysvetlil účastníkom základnú podstatu table-top cvičení, ako aj základné pojmy a dôležité informácie, ktoré boli nevyhnutné na to, aby cvičenie prebehlo bez problémov.

Samotné cvičenie prebiehalo v duchu diskusie v rámci jednotlivých tímov. Účastníci sa museli popasovať so 40 otázkami, rozdelenými do 12 udalostí. Jednotlivé tímy sa na úlohy pozerali z viacerých uhlov pohľadu, pričom moderátor cvičenia jednotlivým tímom pomáhal pri riešení problémov.

Na záver cvičenia moderátor spolu s účastníkmi cvičenie vyhodnotili, pričom pri jednotlivých odpovediach bolo vidieť, že účastníci kreatívne využili svoje skúsenosti z rôzneho prostredia a jednotlivé odpovede im pomohli pochopiť rozsah a dopad kybernetických bezpečnostných incidentov v organizácii. Dúfame, že účastníci si z cvičenia odniesli pozitívne skúsenosti, ktoré budú môcť pretaviť aj do praktického života.

Ak máte záujem sa zúčastniť ďalších table-top cvičení, sledujte náš web. Všetky informácie o našich aktivitách a podujatiach nájdete v sekcii „Kalendár podujatí“.

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT plánuje aj v budúcnosti organizovať table-top cvičenia na pravidelnej úrovni. Ak máte záujem zúčastniť sa, sledujte náš Kalendár podujatí a dozviete sa viac.


« Späť na zoznam