Kritická aktívne zneužívaná zraniteľnosť v prehliadačoch a aplikáciách

AKTUALIZÁCIA 27.9.2023 23:40: Doplnený zoznam zraniteľných aplikácií

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT varuje pred kritickou bezpečnostnou zraniteľnosťou populárnej knižnice libwebp, ktorá umožňuje vzdialené vykonanie akéhokoľvek kódu. Zraniteľnosť dosiahla maximálne CVSS skóre 10.0. Knižnica sa nachádza v tisíckach aplikácií na všetkých operačných systémoch.

Ako zraniteľnosť funguje a čoho sa týka?

Knižnica libwebp umožňuje aplikáciám čítať a zapisovať súbory vo formáte webp. Podporu pre tento formát potrebujú webové prehliadače, aplikácie na komunikáciu a ako závislosť druhej úrovne sa vyskytuje vo väčšine aplikácií, ktoré z akéhokoľvek dôvodu zobrazujú HTML obsah. Keďže sa jedná o knižnicu, ktorá je de-facto štandardom pre prácu s týmto formátom, množstvo zasiahnutých aplikácií je enormné.

Zneužitie zraniteľnosti je veľmi jednoduché. Útočníkovi stačí podvrhnúť špeciálne pripravený škodlivý súbor vo WEBP formáte. V okamihu, keď ho aplikácia začne načítavať dôjde k vykonaniu útočníkom podvrhnutého kódu na zariadení obete, a to bez nutnosti akéhokoľvek potvrdenia alebo interakcie zo strany používateľa. V závislosti od aplikácie to môže nastať už v okamihu doručenia správy, skôr než si ju používateľ aktívne otvorí.

Zraniteľnosť je v súčasnosti aktívne zneužívaná útočníkmi a existuje Proof of Concept kód, čo útočníkom zneužívanie zraniteľnosti ešte viac uľahčuje.

Zraniteľnosť je označená pod CVE-2023-5129 a ako sme spomenuli vyššie, zraniteľnosť dosiahla maximálne možné CVSS skóre 10.0. Knižnica je zraniteľná vo verziách novších ako 0.5.0 a starších ako 1.3.2.

Zasiahnuté systémy

Knižnica sa používa ako na desktopových operačných systémoch (vrátane Windows, Linux, MacOS), tak aj na mobilných zariadeniach  (Android, iOS). Medzi zasiahnuté aplikácie patria:

 • Basecamp 3
 • Beaker (webový prehliadač)
 • Bitwarden
 • Brave
 • CrashPlan
 • Cryptocat (ukončená podpora)
 • Discord
 • Eclipse Theia
 • FreeTube
 • GitHub Desktop
 • GitKraken
 • Chrome
 • všetky prehliadače na založené na platforme Chromium
 • Joplin
 • Keybase
 • Lbry
 • LibreOffice
 • Light Table
 • Logitech Options +
 • LosslessCut
 • Mattermost
 • Microsoft Edge
 • Microsoft Teams
 • MongoDB Compass
 • Mozilla
 • Mullvad
 • NixOS
 • Notion
 • Obsidian
 • QQ (pre macOS)
 • Quasar Framework
 • Shift
 • Signal
 • Skype
 • Slack
 • Suse
 • Symphony Chat
 • Tabby
 • Termius
 • TIDAL
 • Tor Browser
 • Twitch
 • Ubuntu
 • Visual Studio Code
 • Vivaldi
 • WebTorrent
 • Wire
 • Yammer
 • Opera

Zoznam aplikácií nie je konečný a týka sa všetkých aplikácií, ktoré danú knižnicu využívajú.

Medzi zasiahnuté je možné pripočítať aj obrovské množstvo dockerových kontajnerov, ktoré sú založené na niektorej z distribúcií v ktorých je táto knižnica predinštalovaná. Nemusí byť však využívaná softvérom, ktorý je v kontajneri prevádzkovaný. Pre bežného používateľa kontajnera je však takmer nemožné túto informáciu potvrdiť či vyvrátiť, preto aj tu odporúčame obozretnosť a aktualizáciu obrazov (image) dockerových kontajerov.

Odporúčania

Nakoľko ide o zraniteľnosť knižnice ako jedného z komponentov aplikácie, opravenú verziu knižnice musí implementovať do svojich produktov každý výrobca, ktorý danú knižnicu využíva.

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT preto odporúča:

 • sledovať informácie od výrobcov aplikácií, ktoré používate a ihneď po vydaní najnovšej bezpečnostnej aktualizácie túto prevziať a nainštalovať. Preverte si, či najnovšia bezpečnostná aktualizácia aplikácie obsahuje aj opravu zraniteľnej knižnice.
 • Do času vydania bezpečnostnej aktualizácie na zasiahnuté aplikácie obmedzte ich používanie a využite alternatívy, ktoré uvedenú knižnicu nepoužívajú.
 • V prípade zariadení s citlivým obsahom odporúčame dočasne odinštalovať aplikácie na rýchlu komunikáciu (instant messaging) do opravy chyby
 • V prípade vzniku incidentu, ktorý by mohol mať súvis s touto zraniteľnosťou, ho nahláste Národnému centru kybernetickej bezpečnosti SK-CERT na adrese [email protected]

Zdroje


« Späť na zoznam