Bezpečnostné varovanie V20180913-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.6
Identifikátor
Security updates available for ColdFusion APSB18-33
Popis
Spoločnosť Adobe vydala bezpečnostné aktualizácie na svoj produkt ColdFusion, ktoré opravujú 9 bezpečnostných zraniteľností, z ktorých 6 je označených ako kritických. Bližšie nešpecifikované kritické zraniteľnosti umožňujú vzdialenému neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne upravených súborov vykonať škodlivý kód v kontexte privilegovaného procesu a spôsobiť úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
11.09.2018
CVE
CVE-2018-15965, CVE-2018-15957, CVE-2018-15958, CVE-2018-15959, CVE-2018-15964, CVE-2018-15963, CVE-2018-15962, CVE-2018-15961, CVE-2018-15960
Zasiahnuté systémy
ColdFusion 2018 verzie staršie ako Update 1
ColdFusion 2016 verzie staršie ako Update 7
ColdFusion 11 verzie staršie ako Update 15
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov. Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.
Zdroje
https://helpx.adobe.com/security/products/coldfusion/apsb18-33.html
https://www.cisecurity.org/advisory/multiple-vulnerabilities-in-adobe-coldfusion-couldallow-for-arbitrary-code-execution-apsb18-33_2018-099/

« Späť na zoznam