SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190110-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Netatalk kritická zraniteľnosť
Popis
Vývojári slobodného súborového servera Netatalk vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje bezpečnostnú zraniteľnosť v dsi_opensession() funkcii.
Bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov zasiahnutým systémom a umožňuje vzdialenému neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne upravených požiadaviek vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
09.01.2019
CVE
CVE-2018-1160
Zasiahnuté systémy
Netatalk verzie staršie ako 3.1.12
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Zdroje
https://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=59406

« Späť na zoznam