SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190809-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Cisco produkty viacero zraniteľností
Popis
Spoločnosť Cisco vydala aktualizácie na väčšie množstvo svojich produktov, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť v produkte Enterprise NFV Infrastructure Software je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať neoprávnený prístup do systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
07.08.2019
CVE
CVE-2019-1895, CVE-2019-1910, CVE-2019-1918, CVE-2019-1924, CVE-2019-1925, CVE-2019-1926, CVE-2019-1927, CVE-2019-1928, CVE-2019-1929, CVE-2019-1934, CVE-2019-1944, CVE-2019-1945, CVE-2019-1946, CVE-2019-1949, CVE-2019-1951, CVE-2019-1952, CVE-2019-1953, CVE-2019-1954, CVE-2019-1955, CVE-2019-1956, CVE-2019-1957, CVE-2019-1958, CVE-2019-1959, CVE-2019-1960, CVE-2019-1961, CVE-2019-1970, CVE-2019-1971, CVE-2019-1972, CVE-2019-1973
CVE
Zasiahnuté systémy
Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software (NFVIS) verzie staršie ako 3.12.1.
Cisco SD-WAN Solution verzie 19.1.0 a staršie
Cisco HyperFlex Software
Cisco Firepower
Cisco Email Security Appliance
Cisco IoT Field Network Director
Cisco Adaptive Security Appliance
Cisco Webex verzie staršie ako WBS 39.5.5, 1.3.43, 2.8MR3Patch3, 3.0MR2Patch4, 4.0, a 4.0MR1
Cisco IOS XR verzie staršie ako 6.6.3
Cisco SPA112 2-Port Phone Adapter
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Eskalácia privilégií
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Neoprávnený prístup do systému
Neoprávnená zmena v systéme
Zneprístupnenie služby
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190807-webex-player
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190807-nfvis-vnc-authbypass
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190807-iosxr-isis-dos-1918
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190807-iosxr-isis-dos-1910
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190807-wms-oredirect
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190807-asa-privescala
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190807-spa112-xss
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190807-sd-wan-bypass
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190807-nfv-xss
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190807-nfv-read
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190807-nfv-pwrecov
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190807-nfv-privescal
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190807-nfv-fileread
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190807-nfv-commandinj
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190807-nfv-cli-path
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190807-hypflex-csrf
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190807-ftd-bypass
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190807-fnd-dos
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190807-fmc-xss
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190807-esm-inject
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190807-asa-multi

« Späť na zoznam