SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190814-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.1
Identifikátor
Viacero zraniteľností v produktoch Siemens SIMATIC WinCC, SIMATIC WinCC Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC TIA Portal
Popis
Spoločnosť Siemens vydala bezpečnostné aktualizácie, ktoré opravujú viacero zraniteľností v produktovom portfóliu SIMATIC.
Najzávažnejšiu zraniteľnosti by vzdialený autentifikovaný útočník mohol zneužiť na vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti zasiahnutých systémov.
Dátum prvého zverejnenia varovania
13.08.2019
CVE
CVE-2019-10916, CVE-2019-10917, CVE-2019-10918, CVE-2019-10935
CVE
Zasiahnuté systémy
SIMATIC PCS 7 V8.0: všetky verzie
SIMATIC PCS 7 V8.1: verzie staršie ako V8.1 s WinCC V7.3 Upd 19
SIMATIC PCS 7 V8.2: verzie staršie ako V8.2 SP1 s WinCC V7.4 SP1 upd 11
SIMATIC PCS 7 V9.0: verzie staršie ako V9.0 SP2 s WinCC V7.4 SP1 upd 11
SIMATIC WinCC (TIA Portal) V13, V14, V15: všetky verzie
SIMATIC WinCC Runtime Professional: všetky verzie
SIMATIC WinCC V7.2: všetky verzie
SIMATIC WinCC V7.3: verzie staršie ako V7.3 Upd 19
SIMATIC WinCC V7.4: verzie staršie ako V7.4 SP1 Upd 11
SIMATIC WinCC V7.5: verzie staršie ako V7.5 Upd 3
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Zneprístupnenie služby
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov a aplikovať odporúčania spoločnosti Siemens, ktoré sa nachádzajú v časti ZDROJE. Rovnako odporúčame otvárať len Project súbory z overených a dôveryhodných zdrojov a na SIMATIC WinCC a SIMATIC PCS 7 aktivovať funkciu „Encrypted communication“.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od Internetu.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-697412.pdf
https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-121293.pdf

« Späť na zoznam