SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190828-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Delta Controls enteliBUS Controllers zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Delta Controls vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt enteliBUS, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nedostatočným overovaním používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi spôsobiť pretečenie zásobníka a vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
27.08.2019
CVE
CVE-2019-9569
CVE
Zasiahnuté systémy
enteliBUS Manager firmware verzie staršie ako 3.40 R6 build 612850
enteliBUS Manager Touch (eBMGR-TCH) firmware verzie staršie ako 3.40 R6 build 612850
enteliBUS Controller (eBCON) verzie staršie ako 3.40 R6 build 612850
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Zdroje
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-239-01

« Späť na zoznam