SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20191112-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
QNAP NAS infekcia malvérom QSnatch
Popis
Spoločnosť QNAP informovala o prebiehajúcej malvérovej kampani cielenej na jej NAS produkty.
Malvér nazvaný „QSnatch“ infikuje QNAP NAS zariadenia, pričom sa zameriava na exfiltráciu autentifikačných údajov a taktiež modifikuje firmvér zariadenia a blokuje jeho aktualizáciu.
Dátum prvého zverejnenia varovania
01.11.2019
CVE
CVE
Zasiahnuté systémy
QNAP NAS zariadenia
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov podľa návodu dostupnom na https://www.qnap.com/en/security-advisory/nas-201911-01.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.qnap.com/en/security-advisory/nas-201911-01
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/qnap-warns-users-to-secure-devices-against-qsnatch-malware/

« Späť na zoznam