SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200115-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
8.8
Identifikátor
Adobe Illustrator & Experience Manager viacero zraniteľností
Popis
Spoločnosť Adobe vydala aktualizácie na svoje produkty Illustrator a Experience Manager, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti v Adobe Illustrator umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne upravených súborov vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
14.01.2020
CVE
CVE-2019-16466, CVE-2019-16467, CVE-2019-16468, CVE-2019-16469, CVE-2020-3710, CVE-2020-3711, CVE-2020-3712, CVE-2020-3713, CVE-2020-3714
CVE
Zasiahnuté systémy
Adobe Illustrator CC 2019 verzie staršie ako 24.0.2
Adobe Experience Manager
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Odporúčania
Administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://helpx.adobe.com/security/products/experience-manager/apsb20-01.html
https://helpx.adobe.com/security/products/illustrator/apsb20-03.html
https://threatpost.com/adobe-patches-critical-illustrator-cc-flaws/151812/

« Späť na zoznam