SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200123-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Cisco produkty viacero zraniteľností
Popis
Spoločnosť Cisco vydala aktualizácie na väčšie množstvo svojich produktov, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť v Cisco Firepower Management Center je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov pri autentifikácii prostredníctvom externého LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) servera. Zraniteľnosť umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne upravených HTTP požiadaviek získať úplnú kontrolu nad systémom.
Dátum prvého zverejnenia varovania
22.01.2020
CVE
CVE-2019-12619, CVE-2019-12628, CVE-2019-12629, CVE-2019-15963, CVE-2019-15989, CVE-2019-16000, CVE-2019-16018, CVE-2019-16019, CVE-2019-16020, CVE-2019-16021, CVE-2019-16022, CVE-2019-16023, CVE-2019-16027, CVE-2019-16028, CVE-2019-16029, CVE-2019-1909, CVE-2019-1950, CVE-2020-3115, CVE-2020-3117, CVE-2020-3121, CVE-2020-3124, CVE-2020-3129, CVE-2020-3130, CVE-2020-3131, CVE-2020-3133, CVE-2020-3135, CVE-2020-3136, CVE-2020-3137, CVE-2020-3139, CVE-2020-3143
CVE
Zasiahnuté systémy
Cisco Firepower Management Center
Cisco HCM-F verzie staršie ako 12.5(1)
Cisco Unified Communications Manager verzie 10.5(2)(SU9), 11.5(1)(SU6), 12.0(1)(SU3), 12.5(1)(SU1) a staršie
Cisco 250 Series Smart Switches firmvér verzie staršie ako 2.5.0.90
Cisco 350 Series Managed Switches firmvér verzie staršie ako 2.5.0.90
Cisco 550X Series Stackable Managed Switches firmvér verzie staršie ako 2.5.0.90
Cisco Smart Software Manager On-Prem / Cisco Smart Software Manager Satellite verzie staršie ako 7-201910.
Cisco SD-WAN Solution vManage 19.1.0.
Cisco IOS XE SD-WAN Software verzie 16.11 a staršie
Cisco Umbrella Roaming Client for Windows 2.2.238
Cisco WSA verzie staršie ako 11.8.0-382
Cisco SMA verzie staršie ako 13.0.0.-187
Cisco Unity Connection Software verzie staršie ako 11.5SU7 a 12.5SU2
Cisco ESA 13.0 a staršie
Cisco APIC verzie staršie ako 4.2(3j).
Cisco Jabber Guest 11.1(2) a staršie
Cisco UCM verzie staršie ako 11.5(1)
Cisco TelePresence Integrator C Series
Cisco TelePresence MX Series
Cisco TelePresence SX Series
Cisco TelePresence System EX Series
Cisco Webex Board
Cisco Webex DX Series
Cisco Webex Room Series
Cisco Webex Teams client for Windows verzie staršie ako 3.0.14234
Cisco IOS XR
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Eskalácia privilégií
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Zneprístupnenie služby
Odporúčania
Administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200122-fmc-auth
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sd-wan-cred-EVGSF259
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-telepresence-path-tr-wdrnYEZZ
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200122-sdwan-priv-esc
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200122-on-prem-dos
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200122-ios-xr-routes
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200122-uc-xss
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200122-sdwan-sqlinj
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200122-sdwan-sql-inject
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200122-sdwan-cmd-inject
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200122-sbsms-xss
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200122-cuc-info-disclosure
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200122-hcm-f-csrf
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200122-ios-xr-bgp-dos
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200122-sbsms-xss
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200122-ios-xr-evpn
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200122-ios-xr-dos
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190703-iosxr-bgp-dos
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-webex-cards-dos-FWzNcXPq
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ucm-csrf-NbhZTxL
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-jabber-guest-xss-6urXhkqv
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-iptable-bypass-GxW88XjL
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-esa-bypass-5Cdv2HMA
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-email-sec-xss-EbjXuXwP
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-cuc-dirtrv-M9HpnME4
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200122-wsa-sma-header-inject
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200122-umbrella-msi-install

« Späť na zoznam