SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200212-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
7.5
Identifikátor
Upozornenie na aktualizáciu KB4539602 v Microsoft Windows 7 a Windows Server 2008 R2
Popis
Administrátorov systémov Microsoft Windows 7 a Windows Server 2008 R2 upozorňujeme na aktualizáciu KB4539602, ktorej nesprávna inštalácia môže spôsobiť, že operačný systém nebude možné nabootovať.
Zneprístupnenie služieb je zapríčinené podpísaním aktualizačného balíčka KB4539602 hashovacím algoritmom SHA-2, ktorého implementácia bola zavedená v aktualizáciach KB4474419 a KB4490628.
V prípade, ak systém nemá nainštalované uvedené aktualizácie, dôjde k vymazaniu súborov nevyhnutných ku bootovaniu a tým k zneprístupneniu služieb.
Dátum prvého zverejnenia varovania
10.02.2020
CVE
CVE
Zasiahnuté systémy
Windows 7 SP1
Windows Server 2008 R2
Následky
Zneprístupnenie služby
Odporúčania
Administrátorom pred inštaláciou aktualizácie KB4539602 odporúčame uistiť sa, že ich systémy majú nainštalované aktualizácie KB4474419 a KB4490628. Po ich inštalácii odporúčame reštartovať systém.
Administrátorom systémov, ktoré nie je možné nabootovať odporúčame použiť niektorý z nasledovných postupov:

– uviesť systém do Recovery módu
– zistiť označenie partície disku, kde je nainštalovaný systém Windows
– spustiť príkaz (C = označenie partície disku)
dism.exe /image:C: /cleanup-image / revertpendingactions

– uviesť systém do Recovery módu
– zistiť označenie partície disku, kde je nainštalovaný systém Windows
– skopírovať súbory winload.efi a winload.exe zo zálohy alebo fungujúcej inštalácie totožného operačného systému do priečinka C:\windows\system32
– reštartovať systém

Administrátorov upozorňujeme, že výrobca ukončil technickú podporu systémov Windows 7 a Windows Server 2008 dňa 14.01.2020.

Zdroje
https://borncity.com/win/2020/02/11/win-7-server-2008-r2-boot-issues-with-update-kb4539602/
https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/windows-server-2008-servers-don-t-boot-after-kb4539602-update/
https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/windows-server-2008-servers-don-t-boot-after-kb4539602-update/
https://www.computerworld.com/article/3526473/reports-say-the-manual-install-only-stretch-bug-fix-for-win7-and-2008r2-deletes-boot-file.html
https://www.no1geekfun.com/warning-win-7-patch-against-black-desktop-can-sabotage-booting/

« Späť na zoznam