SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200317-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.3
Identifikátor
VMware Horizon Client, VMRC, Workstation and Fusion zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť VMware vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty Horizon Client, VMRC, Workstation a Fusion, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť sa nachádza v komponente vmnetdhcp a umožňuje lokálnemu, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód v hostiteľskom systéme s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
12.03.2020
CVE
CVE-2019-5543, CVE-2020-3947, CVE-2020-3948
IOC
Zasiahnuté systémy
VMware Workstation verzie staršie ako 15.5.2 a 11.5.2
VMware Horizon Client for Windows verzie staršie ako 5.3.0
VMRC for Windows verzie staršie ako 11.0.0
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Zneprístupnenie služby
Eskalácia privilégií
Odporúčania
Administrátorom zasiahnutých systémov odporúčame nainštalovať bezpečnostné aktualizácie.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2020-0004.html
https://www.theregister.co.uk/2020/03/17/virtual_machines_patch/

« Späť na zoznam