SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200325-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Zoho ManageEngine AssetExplorer kritická zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Zoho vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt ManageEngine AssetExplorer, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
23.03.2020
CVE
CVE-2020-8838
IOC
Zasiahnuté systémy
Zoho ManageEngine AssetExplorer verzie staršie ako 6.7
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.manageengine.com/products/asset-explorer/sp-readme.html
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-8838
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/178317

« Späť na zoznam