SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200406-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
8.8
Identifikátor
Mozilla Firefox viacero zraniteľností
Popis
Spoločnosť Mozilla vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty Firefox a Firefox ESR, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností.
Bezpečnostné zraniteľnosti umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne upravených súborov vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Zraniteľnosti sú v súčasnosti aktívne zneužívané útočníkmi.
Dátum prvého zverejnenia varovania
03.04.2020
CVE
CVE-2020-6819, CVE-2020-6820
IOC
Zasiahnuté systémy
Firefox verzie staršie ako 74.0.1
Firefox ESR verzie staršie ako 68.6.1
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-11/
https://www.cisecurity.org/advisory/multiple-vulnerabilities-in-mozilla-firefox-could-allow-for-arbitrary-code-execution_2020-045/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/mozilla-patches-two-actively-exploited-firefox-zero-days/
https://www.tenable.com/blog/cve-2020-6819-cve-2020-6820-critical-mozilla-firefox-zero-day-vulnerabilities-exploited-in-wild
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/179047
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/179035

« Späť na zoznam