SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200514-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Zoho ManageEngine DataSecurity Plus zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Zoho vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoje produkty ManageEngine DataSecurity a ADAudit Plus, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v existencii zabudovaného používateľského účtu s predvoleným heslom a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
05.05.2020
CVE
CVE-2020-11531, CVE-2020-11532
IOC
Zasiahnuté systémy
Zoho ManageEngine DataSecurity Plus verzie staršie ako 6.0.1
Zoho ManageEngine ADAudit Plus verzie staršie ako 6.0.3
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://seclists.org/fulldisclosure/2020/May/28
https://packetstormsecurity.com/files/157609/ManageEngine-DataSecurity-Plus-Authentication-Bypass.html
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-11531
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-11532

« Späť na zoznam