SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200521-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.6
Identifikátor
Netgear Orbi zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Netgear vydala aktualizáciu firmvéru pre svoje produkty Orbi, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi, nachádzajúcemu sa v rovnakom sieťovom segmente vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
18.05.2020
CVE
CVE-2020-11549, CVE-2020-11550, CVE-2020-11551
IOC
Zasiahnuté systémy
Netgear Orbi Firmware verzie staršie ako V2.5.2.104
Orbi Pro Tri-Band Business WiFi Router (SRR60) AC3000
Orbi Pro Tri-Band Business WiFi Add-on Satellite (SRS60) AC3000
Orbi Outdoor Satellite (RBS50Y)
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.modzero.com/advisories/MZ-20-02-Netgear-Orbi-Pro-Security.txt
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/182071
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-11549
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-11550
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-11551

« Späť na zoznam