SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200522-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
QNAP QTS Photo Station zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť QNAP vydala aktualizáciu pre svoje produkty QTS a Photo Station, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností.
Kritické bezpečnostné zraniteľnosti spočívajú v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
25.11.2019
CVE
CVE-2019-7192, CVE-2019-7193, CVE-2019-7194, CVE-2019-7195
IOC
Zasiahnuté systémy
QNAP QTS verzie staršie ako 4.4.1: build 20190918 a 4.3.6: build 20190919
QNAP QTS Photo Station staršie ako 6.0.3, 5.7.10, 5.4.9 a 5.2.11
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.qnap.com/zh-tw/security-advisory/nas-201911-25
https://www.zdnet.com/article/hundreds-of-thousands-of-qnap-devices-vulnerable-to-remote-takeover-attacks/
https://medium.com/bugbountywriteup/qnap-pre-auth-root-rce-affecting-450k-devices-on-the-internet-d55488d28a05
https://medium.com/@cycraft_corp/qnap-pre-auth-root-rce-affecting-312k-devices-on-the-internet-fc8af285622e
https://www.securityweek.com/vulnerabilities-exposed-hundreds-thousands-qnap-nas-devices-attacks

« Späť na zoznam