SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200616-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
10.0
Identifikátor
TIBCO Managed File Transfer Platform Server kritické zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť TIBCO Software Inc. vydala bezpečnostné aktualizácie na svoj produkt Managed File Transfer Platform Server, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností.
Bližšie nešpecifikované kritické bezpečnostné zraniteľnosti sú spôsobené nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
09.06.2020
CVE
CVE-2020-9411, CVE-2020-9412
IOC
Zasiahnuté systémy
TIBCO Managed File Transfer Platform Server for IBM verzie staršie ako 7.1.1 a 8.0.1
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.tibco.com/support/advisories/2020/06/tibco-security-advisory-june-9-2020-tibco-managed-file-transfer-2020-9411
https://www.tibco.com/support/advisories/2020/06/tibco-security-advisory-june-9-2020-tibco-managed-file-transfer-2020-9412
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/183201
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/183202

« Späť na zoznam