SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200706-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
OpenClinic GA – viacero zraniteľností
Popis
Bezpečnostní výskumníci informovali o bezpečnostných zraniteľnostiach v produkte OpenClinic GA.
Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti sú spôsobené nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
02.07.2020
CVE
CVE-2020-14484, CVE-2020-14485, CVE-2020-14486, CVE-2020-14487, CVE-2020-14488, CVE-2020-14489, CVE-2020-14490, CVE-2020-14491, CVE-2020-14492, CVE-2020-14493, CVE-2020-14494, CVE-2020-14495
IOC
Zasiahnuté systémy
OpenClinic GA
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Zdroje
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsma-20-184-01

« Späť na zoznam