SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200714-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
10.0
Identifikátor
SAP NetWeaver AS Java – kritická zraniteľnosť „RECON“
Popis
Spoločnosť SAP vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt SAP NetWeaver AS Java, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Bezpečnostná zraniteľnosť v komponente LM Configuration Wizard je spôsobená je nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
13.07.2020
CVE
CVE-2020-6287
IOC
Zasiahnuté systémy
SAP NetWeaver AS JAVA (LM Configuration Wizard) verzie 7.30, 7.31, 7.40, 7.50
SAP Enterprise Resource Planning
SAP Product Lifecycle Management
SAP Customer Relationship Management
SAP Supply Chain Management
SAP Supplier Relationship Management
SAP NetWeaver Business Warehouse
SAP Business Intelligence
SAP NetWeaver Mobile Infrastructure
SAP Enterprise Portal
SAP Process Orchestration/Process Integration)
SAP Solution Manager
SAP NetWeaver Development Infrastructure
SAP Central Process Scheduling
SAP NetWeaver Composition Environment
SAP Landscape Manager
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov a tiež vypnúť funkciu LM Configuration Wizard.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://us-cert.cisa.gov/ncas/alerts/aa20-195a
https://www.zdnet.com/article/recon-bug-lets-hackers-create-admin-accounts-on-sap-servers/
https://www.onapsis.com/recon-sap-cyber-security-vulnerability
https://reportcybercrime.com/critical-vulnerability-in-sap-netweaver-as-java-2/
https://threatpost.com/critical-sap-bug-enterprise-system-takeover/157392/

« Späť na zoznam