SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200715-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Advantech iView – kritické zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Advantech vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt iView, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti sú spôsobené nesprávnym spracovaním používateľských vstupov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
14.07.2020
CVE
CVE-2020-14497, CVE-2020-14499, CVE-2020-14501, CVE-2020-14503, CVE-2020-14505, CVE-2020-14507
IOC
Zasiahnuté systémy
Advantech iView verzie staršie ako 5.7
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov. Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-196-01
https://support.advantech.com/support/KnowledgeBaseSRDetail_New.aspx?SR_ID=1-HIPU-181&Doc_Source=Knowledge+Base

« Späť na zoznam