SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200804-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.1
Identifikátor
ABUS Secvest Hybrid module – kritická zraniteľnosť
Popis
Bezpečnostní výskumníci objavili kritickú zraniteľnosť v produkte ABUS Secvest Hybrid module.
Bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňuje lokálnemu, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne upravených RF paketov získať neoprávnený prístup do systému a vykonať neoprávnené zmeny.
Dátum prvého zverejnenia varovania
30.07.2020
CVE
CVE-2020-14158
IOC
Zasiahnuté systémy
ABUS Secvest Hybrid module (FUMO50110)
Následky
Neoprávnený prístup do systému
Neoprávnená zmena v systéme
Odporúčania
Na zraniteľnosť aktuálne neexistuje bezpečnostná záplata.
Administrátorom odporúčame sledovať stránky výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat vykonať aktualizáciu.
Zdroje
https://seclists.org/fulldisclosure/2020/Jul/36
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/186114
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-14158

« Späť na zoznam