SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200916-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Palo Alto PAN-OS kritické zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Palo Alto Networks vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt PAN-OS, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
09.09.2020
CVE
CVE-2020-2036, CVE-2020-2037, CVE-2020-2038, CVE-2020-2039, CVE-2020-2040, CVE-2020-2041, CVE-2020-2042, CVE-2020-2043, CVE-2020-2044
IOC
Zasiahnuté systémy
PAN-OS verzie staršie ako 8.1.16, 9.1.4, 9.0.10, 10.0.1
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Zneprístupnenie služby
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.cisecurity.org/advisory/multiple-vulnerabilities-in-palo-alto-pan-os-could-allow-for-arbitrary-code-execution_2020-130/
https://security.paloaltonetworks.com/CVE-2020-2040
https://security.paloaltonetworks.com/CVE-2020-2036
https://www.securityweek.com/palo-alto-networks-patches-serious-dos-code-execution-flaws-pan-os
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-2041
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-2039
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-2043
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-2044
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-2040
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/188014
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/188028
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/188026
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/187994
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/187993
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/188015

« Späť na zoznam