SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20201103-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Kritické zraniteľnosti Salt
Popis
Vývojári zo spoločnosti SaltStack vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho sofware Salt, ktorá oprabuje viacero kritických zraniteľností.
Najzávažnejšia zraniteľnosť umožňuje vzdialenému neautentifikovanému útočníkovi vykonať útok typu „Shell Injection“ a vykonať škodlivý kód s následkom a úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
03.11.2020
CVE
CVE-2020-16846, CVE-2020-17490, CVE-2020-25592
IOC
Zasiahnuté systémy
Salt verzie staršie ako 3002.1, 3001.3 a 3000.5 v závislosti od použitej verzie
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.saltstack.com/blog/active-saltstack-cve-announced-10-30-20/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/saltstack-reveals-new-critical-vulnerabilities-patch-now/

« Späť na zoznam