SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20201119-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Viacero kritických zraniteľností v Cisco produktoch
Popis
Spoločnosť Cisco vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností, z ktorých 3 sú označované ako kritické.
Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť nachádzajúca sa v API subsystéme Cisco Integrated Management Controller spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
18.11.2020
CVE
CVE-2020-26068, CVE-2020-26072, CVE-2020-26075, CVE-2020-26076, CVE-2020-26077, CVE-2020-26078, CVE-2020-26079, CVE-2020-26080, CVE-2020-26081, CVE-2020-27126, CVE-2020-3367, CVE-2020-3392, CVE-2020-3419, CVE-2020-3441, CVE-2020-3470, CVE-2020-3471, CVE-2020-3482, CVE-2020-3531, CVE-2020-3586
IOC
Zasiahnuté systémy
Cisco UCS C-Series Rack Servers M3 Servers vezie staršie ako 3.0(4r)
Cisco UCS C-Series Rack Servers M4 Servers vezie staršie ako 3.0(4r)
Cisco UCS C-Series Rack Servers M4 Servers vezie staršie ako 4.0(2n)
Cisco UCS C-Series Rack Servers M4 Servers vezie staršie ako 4.1(1g)
Cisco UCS C-Series Rack Servers M5 Servers vezie staršie ako 4.0(4m)
Cisco UCS C-Series Rack Servers M5 Servers vezie staršie ako 4.1(1g)
Cisco IMC for E-Series Servers vezie staršie ako 3.2.11.3
Cisco UCS S-Series vezie staršie ako 3.0(4r)
Cisco UCS S-Series vezie staršie ako 4.0(4m)
Cisco UCS S-Series vezie staršie ako 4.1(1g)
Cisco 5000 Series ENCS Platforms vezie staršie ako 4.4.1
Cisco DNA Spaces Connector verzie staršie ako 2.3
Cisco IoT FND verzie staršie ako 4.6.1
Cisco Webex 3.0MR3 Security Patch 5
Cisco Webex 4.0MR3 Security Patch 4
Cisco Telepresence CE Software verzie staršie ako 9.10.3
Cisco Telepresence CE Software verzie staršie ako 9.12.4
Cisco TelePresence Release verzia staršia ako X12.6.3
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Neoprávnený prístup do systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľnosti, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ucs-api-rce-UXwpeDHd
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-dna-cmd-injection-rrAYzOwc
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-FND-BCK-GHkPNZ5F
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-wsa-prv-esc-nPzWZrQj
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-FND-AUTH-vEypBmmR
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-FND-APIA-xZntFS2V
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-webex-meetings-xss-MX56prER
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-webex-infodisc-4tvQzn4
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-webex-info-leak-PhpzB3sG
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-webex-auth-token-3vg57A5r
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-tp-uathracc-jWNESUfM
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-FND-XSS-NzOPCGEc
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-FND-UPWD-dCRPuQ78
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-FND-SSI-V2myWX9y
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-FND-SQL-zEkBnL2h
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-FND-PWH-yCA6M7p
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-FND-OVW-SHzOE3Pd
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-FND-LV-hE4Rntet
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-Expressway-8J3yZ7hV

« Späť na zoznam