SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210114-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Kritické bezpečnostné zraniteľnosti v zariadeniach Siemens
Popis
Spoločnosť Siemens vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností, z ktorých dve sú označované za kritické.
Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť, nachádzajúca sa v produktoch SCALANCE X, je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
12.01.2021
CVE
CVE-2019-10934, CVE-2019-10936, CVE-2019-13939, CVE-2019-19282, CVE-2019-19301, CVE-2020-15799, CVE-2020-15800, CVE-2020-25226, CVE-2020-26980, CVE-2020-26981, CVE-2020-26982, CVE-2020-26983, CVE-2020-26984, CVE-2020-26985, CVE-2020-26986, CVE-2020-26987, CVE-2020-26988, CVE-2020-26989, CVE-2020-26990, CVE-2020-26991, CVE-2020-26992, CVE-2020-26993, CVE-2020-26994, CVE-2020-26995, CVE-2020-26996, CVE-2020-28381, CVE-2020-28382, CVE-2020-28383, CVE-2020-28384, CVE-2020-28386, CVE-2020-28390, CVE-2020-28391, CVE-2020-28395, CVE-2020-7576, CVE-2020-7577, CVE-2020-7578, CVE-2020-7580
IOC
Zasiahnuté systémy
SCALANCE X-200 switch rodina (vrátane variantov SIPLUS NET): všetky verzie
SCALANCE X-200IRT switch rodina (vrátane variantov SIPLUS NET): všetky verzie
SCALANCE X-300 switch rodina (vrátane variantov SIPLUS NET a X408): vo verzii staršej ako v4.1.0
PROFINET IO DK Standard Ethernet Controller: všetky verzie
PROFINET IO EK-ERTEC 200: všetky verzie
PROFINET IO EK-ERTEC 200P: vo verzii staršej ako 4.6 Patch 01
SIMATIC S7-410 V8 CPU (vrátane SIPLUS variantov): vo verzii staršej ako 8.2.2
SIMATIC CFU PA: vo verzii staršej ako 1.2.0
SIMATIC ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC (vrátane SIPLUS variantov): vo verzii staršej ako 2.0
SIMATIC ET 200AL: všetky verzie
SIMATIC ET 200M (vrátane SIPLUS variantov): všetky verzie
SIMATIC ET 200MP IM 155-5 PN BA (vrátane SIPLUS variantov): vo verzii staršej ako 4.3.0
SIMATIC ET 200MP IM 155-5 PN HF (vrátane SIPLUS variantov): vo verzii staršej ako 4.4.0
SIMATIC ET 200MP IM 155-5 PN ST (vrátane SIPLUS variantov): všetky verzie
SIMATIC ET 200S (vrátane SIPLUS variantov): všetky verzie
SIMATIC ET 200SP IM 155-6 PN BA (vrátane SIPLUS variantov): všetky verzie
SIMATIC ET 200SP IM 155-6 PN HA (vrátane SIPLUS variantov): vo verzii staršej ako 1.2.1
SIMATIC ET 200ecoPN (okrem 6ES7141-6BG00-0BB0, 6ES7141-6BH00-0BB0, 6ES7142-6BG00-0BB0, 6ES7142-6BR00-0BB0, 6S7143-6BH00-0BB0, 6ES7146-6FF00-0AB0, 6ES7148-6JD00-0AB0 and 6ES7148-6JG00-0BB0): všetky verzie
SIMATIC ET 200SP IM 155-6 PN HF (vrátane SIPLUS variantov): vo verzii staršej ako 4.2.2
SIMATIC ET 200SP IM 155-6 PN HS (vrátane SIPLUS variantov): všetky verzie
SIMATIC ET 200SP IM 155-6 PN ST (vrátane SIPLUS variantov): všetky verzie
SIMATIC ET 200SP IM 155-6 PN/2 HF (vrátane SIPLUS variantov): vo verzii staršej ako 4.2.2
SIMATIC ET 200SP IM 155-6 PN/3 HF (vrátane SIPLUS variantov): vo verzii staršej ako 4.2.1
SIMATIC ET 200pro: všetky verzie
SIMATIC HMI Comfort Outdoor Panels 7″ & 15″ (vrátane SIPLUS variantov): všetky verzie
SIMATIC HMI Comfort Panels 4″ – 22″ (vrátane SIPLUS variantov): všetky verzie
SIMATIC HMI KTP Mobile Panels: všetky verzie
SIMATIC PROFINET Driver: vo verzii staršej ako 2.1
SIMATIC S7-1200 CPU (vrátane SIPLUS variantov): vo verzii staršej ako 4.4.0
SIMATIC S7-1500 CPU (vrátane príbuzných variantov ET200 CPUs and SIPLUS): vo verzii staršej ako 2.0
SIMATIC S7-1500 CPU Software Controller: vo verzii staršej ako 2.0
SIMATIC S7-300 CPU (vrátane príbuzných variantov ET200 CPUs and SIPLUS): vo verzii staršej ako 3.X.17
SIMATIC S7-400 H V6 CPU (vrátane SIPLUS variantov): vo verzii staršej ako 6.0.9
SIMATIC S7-400 PN/DP V6 (vrátane SIPLUS variantov): všetky verzie
SIMATIC S7-400 PN/DP V7 CPU (vrátane SIPLUS variantov): všetky verzie
SIMATIC TDC CP51M1: vo verzii staršej ako 1.1.8
SIMATIC TDC CPU555: vo verzii staršej ako 1.1.1
SIMATIC WinAC RTX (F) 2010: vo verzii staršej ako SP3
SINAMICS DCM: vo verzii staršej ako 1.5 HF1
SINAMICS DCP: vo verzii staršej ako 1.3
SINAMICS G110M v4.7 PN Control Unit: vo verzii staršej ako 4.7 SP10 HF5
SINAMICS G120 v4.7 PN Control Unit (incl. SIPLUS variants): vo verzii staršej ako 4.7 SP10 HF5
SINAMICS G130 v4.7 Control Unit: vo verzii staršej ako 4.8
SINAMICS G150 Control Unit: vo verzii staršej ako 4.8
SINAMICS GH150 v4.7 Control Unit: všetky verzie
SINAMICS GL150 v4.7 Control Unit: všetky verzie
SINAMICS GM150 v4.7 Control Unit: všetky verzie
SINAMICS S110 Control Unit: všetky verzie
SINAMICS S120 v4.7 Control Unit (vrátane SIPLUS variantov): všetky verzie
SINAMICS S150 Control Unit: vo verzii staršej ako 4.8
SINAMICS SL150 v4.7 Control Unit: vo verzii staršej ako 4.7 HF33
SINAMICS SM120 v4.7 Control Unit: všetky verzie
SINUMERIK 828D: vo verzii staršej ako 4.8 SP5
SINUMERIK 840D sl: všetky verzie
SIMATIC ET 200ecoPN ((okrem 6ES7141-6BG00- 0BB0, 6ES7141-6BH00-0BB0, 6ES7142-6BG00- 0BB0, 6ES7142-6BR00-0BB0, 6ES7143-6BH00- 0BB0, 6ES7146-6FF00-0AB0 and 6ES7148- 6JD00-0AB0): všetky verzie
SIMATIC PN/PN Coupler (vrátane SIPLUS variantov): vo verzii staršej ako 4.2.1
TIA Portal v14: vo verzii staršej ako 14 SP1 Update 10
TIA Portal v15: vo verzii staršej ako 15.1 Update 4
TIA Portal v16: vo verzii staršej ako 16 Update 1
OpenPCS 7 v8.1: všetky verzie
OpenPCS 7 v8.2: všetky verzie
OpenPCS 7 v9.0: vo verzii staršej ako 9.0 Upd3
SIMATIC BATCH v8.1: všetky verzie
SIMATIC BATCH v8.2: všetky verzie
SIMATIC BATCH v9.0: vo verzii staršej ako 9.0 SP1 Upd5
SIMATIC NET PC vo verzii staršej ako v16 update 1
SIMATIC PCS 7 v8.1: všetky verzie
SIMATIC PCS 7 v8.2: všetky verzie
SIMATIC PCS 7 v9.0: vo verzii staršej ako v9.0 SP3
SIMATIC Route Control v8.1: všetky verzie
SIMATIC Route Control v8.2: všetky verzie
SIMATIC Route Control v9.0: vo verzii staršej ako v9.0 Upd4
SIMATIC WinCC (TIA Portal) v13: vo verzii staršej ako v13 SP2
SIMATIC WinCC (TIA Portal) v14: všetky verzie
SIMATIC WinCC (TIA Portal) v15.1: vo verzii staršej ako v15.1 Update 5
SIMATIC WinCC (TIA Portal) v16: vo verzii staršej ako v16 Update 1
SIMATIC WinCC v7.3: všetky verzie
SIMATIC WinCC v7.4: vo verzii staršej ako v7.4 SP1 Update 14
SIMATIC WinCC v7.5: vo verzii staršej ako v7.5.1 Upd1
SCALANCE X-200 switch family (vrátane variantov SIPLUS NET): všetky verzie
SCALANCE X-200IRT switch family (vrátane variantov SIPLUS NET): všetky verzie
SCALANCE X-300 switch family (vrátane variantov SIPLUS NET a X408): všetky verzie
SCALANCE S602: všetky verzie
SCALANCE S612: všetky verzie
SCALANCE S623: všetky verzie
SCALANCE S627-2M: všetky verzie
SIMATIC CP 443-1 (vrátane variantov SIPLUS NET): všetky verzie
SIMATIC CP 443-1 Advanced (vrátane variantov SIPLUS NET): všetky verzie
SIMATIC RF180C: všetky verzie
SIMATIC RF182C: všetky verzie
APOGEE MEC/MBC/PXC (P2): vo verzii 2.8.2 (vrátane)
APOGEE PXC Series (BACnet): vo verzii 3.0 (vrátane)
APOGEE PCX Series (P2): vo verzii 2.8.2 (vrátane)
Desigo PXC (Power PC): vo verzii staršej ako v6.00.327
Desigo PXM20 (Power PC): vo verzii staršej ako v6.00.327
SIMOTICS CONNECT 400: vo verzii staršej ako 0.3.0.330
TALON TC Series (BACnet): všetky verzie
SIMATIC Automation Tool: všetky verzie
SIMATIC NET PC software: vo verzii staršej ako v16 Upd3
SIMATIC PCS neo: vo verzii staršej ako v3.0 SP1
SIMATIC ProSave: všetky verzie
SIMATIC S7-1500 Software Controller: vo verzii staršej ako v21.8
SINAMICS STARTER: všetky verzie
SIMATIC STEP 7: vo verzii staršej ako v5.6 SP2 HF3
SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) v13: všetky verzie vrátane SP2 Update 4
SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) v14: vo verzii staršej ako v14 SP1 Update 10
SIMATIC WinCC Runtime Professional v14: vo verzii staršej ako v14 SP1 Update 10
SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) v15: vo verzii staršej ako v15.1 Update 5
SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) v16: vo verzii staršej ako v16 Update 2
SIMATIC WinCC OA v3.16: vo verzii staršej ako P018
SIMATIC WinCC OA v3.17: vo verzii staršej ako P003
SIMATIC WinCC Runtime Advanced: vo verzii staršej ako v16 Update 2
SIMATIC WinCC Runtime Professional v13: vo verzii staršej ako v13 SP2 Update 4
SIMATIC WinCC Runtime Professional v14: všetky verzie
SIMATIC WinCC Runtime Professional v15: vo verzii staršej ako v15.1 Update 5
SIMATIC WinCC Runtime Professional v16: vo verzii staršej ako v16 Update 2
SIMATIC WinCC v7.4: vo verzii staršej ako v7.4 SP1 Update 14
SIMATIC WinCC v7.5: vo verzii staršej ako v7.5 SP1 Update 3
SINAMICS Startdrive: všetky verzie
SINEC NMS: všetky verzie
SINEMA Server: všetky verzie
SINUMERIK ONE virtual: všetky verzie
SINUMERIK Operate: všetky verzie
Camstar Enterprise Platform: všetky verzie
Opcenter Execution Core: všetky verzie vrátane v8.2
Opcenter Execution Core: verzia 8.2
Opcenter Execution Core: všetky verzie vrátane 8.3
Solid Edge: vo verzii staršej ako SE2021MP2
JT2Go: vo verzii staršej ako v13.1.0
JT2Go: verzia 13.1.0
Teamcenter Visualization: vo verzii staršej ako V13.1.0
Teamcenter Visualization: verzia 13.1.0
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Zdroje
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-012-05
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-012-02
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-19-283-02
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-014-05
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-042-06
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-105-07
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-105-06
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-161-04
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-196-07
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-012-04
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-012-03

« Späť na zoznam