SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210304-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť v produkte GenuGate
Popis
Spoločnosť Genua vydala bezpečnostné aktualizácie na produkt GenuGate, ktoré opravujú kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii mechanizmov autentifikácie a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne upravených paketov vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Na uvedenú zraniteľnosť je v súčasnosti voľne dostupný Proof-of-Concept kód.
Dátum prvého zverejnenia varovania
01.03.2021
CVE
CVE-2021-27215
IOC
Zasiahnuté systémy
GenuGate vo verzii staršej ako 10.1 p4 (G1010_004)
GenuGate vo verzii staršej ako 9.6 p7 (G960_007)
GenuGate vo verzii staršej ako 9.0
GenuGate vo verzii staršej ako 9.0 Z p19 (G900_019)
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://threatpost.com/firewall-critical-security-flaw/164347/
https://www.securityweek.com/vendor-quickly-patches-serious-vulnerability-nato-approved-firewall
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/197520
https://sec-consult.com/vulnerability-lab/advisory/authentication-bypass-genua-genugate/

« Späť na zoznam