SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210421-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
10.0
Identifikátor
Pulse Connect Secure (PCS) SSL VPN – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Pulse Secure vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Connect Secure (PCS) SSL VPN, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii mechanizmov autentifikácie a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Kritická zraniteľnosť je v súčasnosti aktívne zneužívaná útočníkmi.
Dátum prvého zverejnenia varovania
20.04.2021
CVE
CVE-2021-22893
IOC
Zasiahnuté systémy
Pulse Connect Secure server software vo verzii staršej ako 9.1R.11.4
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Spoločnosť Pulse Secure vydala nástroj, pomocou ktorého si môže používateľ overiť zraniteľnosť svojho systému.
Tento je dostupný na webovej adrese:
https://kb.pulsesecure.net/articles/Pulse_Secure_Article/KB44755.
Zdroje
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/pulse-secure-vpn-zero-day-used-to-hack-defense-firms-govt-orgs/
https://kb.pulsesecure.net/articles/Pulse_Security_Advisories/SA44784
https://kb.pulsesecure.net/articles/Pulse_Secure_Article/KB44755
https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2021/04/suspected-apt-actors-leverage-bypass-techniques-pulse-secure-zero-day.html
https://www.reuters.com/technology/china-linked-hackers-used-pulse-secure-flaw-target-us-defense-industry-2021-04-20/
https://blog.pulsesecure.net/pulse-connect-secure-security-update/
https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2021/04/20/cisa-releases-alert-exploitation-pulse-connect-secure
https://us-cert.cisa.gov/ncas/alerts/aa21-110a
https://cyber.dhs.gov/ed/21-03/

« Späť na zoznam