SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210422-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
QNAP QTS a QuTS produkty – kritické bezpečnostné zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť QNAP vydala bezpečnostné aktualizácie na produkty QTS a QuTS, ktoré opravujú dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne vytvorenej požiadavky vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Zraniteľnosti sú v súčasnosti aktívne zneužívané útočníkmi.
Dátum prvého zverejnenia varovania
16.4.2021
CVE
CVE-2020-2509,CVE-2020-36195
IOC
Zasiahnuté systémy
QTS vo verzii staršej ako 4.5.2.1566 Build 20210202
QTS vo verzii staršej ako 4.5.1.1495 Build 20201123
QTS vo verzii staršej ako 4.3.6.1620 Build 20210322
QTS vo verzii staršej ako 4.3.4.1632 Build 20210324
QTS vo verzii staršej ako 4.3.3.1624 Build 20210416
QTS vo verzii staršej ako 4.2.6 Build 20210327
QuTS hero vo verzii staršej ako h4.5.1.1491 build 20201119
QTS vo verzii staršej ako 4.3.3: Media Streaming add-on vo verzii staršej ako 430.1.8.10
QTS vo verzii staršej ako 4.3.6: Media Streaming add-on vo verzii staršej ako 430.1.8.8
QTS vo verzii staršej ako 4.4.x: Multimedia Console vo verzii staršej ako 1.3.4
QTS vo verzii staršej ako 4.3.3.1624 Build 20210416
QTS vo verzii staršej ako 4.3.6.1620 Build 20210322
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/massive-qlocker-ransomware-attack-uses-7zip-to-encrypt-qnap-devices/
https://www.qnap.com/de-de/security-advisory/qsa-21-05
https://www.qnap.com/de-de/security-advisory/qsa-21-11
https://securingsam.com/new-vulnerabilities-allow-complete-takeover/

« Späť na zoznam