SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210426-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.1
Identifikátor
Bosch ctrlX CORE Runtime – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností
Popis
Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o viacero kritických bezpečnostných zraniteľnostiach produktu ctrlX CORE Runtime.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať neoprávnený prístup k citlivým údajom a vykonať neoprávnené zmeny v systéme.
Dátum prvého zverejnenia varovania
23.04.2021
CVE
CVE-2020-27815, CVE-2020-27830, CVE-2020-28374, CVE-2020-28941, CVE-2020-29568, CVE-2020-29569, CVE-2020-29660, CVE-2020-29661, CVE-2021-20232, CVE-2021-24031, CVE-2021-24032, CVE-2021-27218, CVE-2021-27219, CVE-2021-27803
IOC
Zasiahnuté systémy
Bosch ctrlX CORE Runtime vo verzii staršej ako XCR-V-0108.1 update 05/2021
Následky
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Neoprávnená zmena v systéme
Odporúčania
Administrátorom odporúčame sledovať stránku výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Zdroje
https://psirt.bosch.com/security-advisories/bosch-sa-918106.html
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-24031

« Späť na zoznam