SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210505-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
8.5
Identifikátor
Exim – bezpečnostné zraniteľnosti
Popis
Vývojári produktu Exim Internet Mailer vydali bezpečnostnú aktualizáciu, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorenej požiadavky vykonať škodlivý kód a spôsobiť úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
04.05.2021
CVE
CVE-2020-28007, CVE-2020-28008, CVE-2020-28009, CVE-2020-28010, CVE-2020-28011, CVE-2020-28012, CVE-2020-28013, CVE-2020-28014, CVE-2020-28015, CVE-2020-28016, CVE-2020-28017, CVE-2020-28018, CVE-2020-28019, CVE-2020-28020, CVE-2020-28021, CVE-2020-28022, CVE-2020-28023, CVE-2020-28024, CVE-2020-28025, CVE-2020-28026, CVE-2021-27216
IOC
Zasiahnuté systémy
Exim všetky verzie staršie ako 4.94.2
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom zasiahnutých systémov odporúčame bezodkladne nainštalovať bezpečnostné aktualizácie.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://blog.qualys.com/vulnerabilities-research/2021/05/04/21nails-multiple-vulnerabilities-in-exim-mail-server
https://www.qualys.com/2021/05/04/21nails/21nails.txt
https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2021050419

« Späť na zoznam