SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210609-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Google Android OS – dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Google vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Android OS, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností, z toho dve kritické.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne upravených paketov, vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
07.06.2021
CVE
CVE-2020-11176, CVE-2020-11267, CVE-2020-11291, CVE-2020-11292, CVE-2020-11298, CVE-2020-11304, CVE-2020-11306, CVE-2020-14305, CVE-2020-26555, CVE-2020-26558, CVE-2021-0478, CVE-2021-0504, CVE-2021-0505, CVE-2021-0506, CVE-2021-0507, CVE-2021-0508, CVE-2021-0509, CVE-2021-0510, CVE-2021-0511, CVE-2021-0512, CVE-2021-0513, CVE-2021-0516, CVE-2021-0517, CVE-2021-0520, CVE-2021-0521, CVE-2021-0522, CVE-2021-0523, CVE-2021-0525, CVE-2021-0526, CVE-2021-0527, CVE-2021-0528, CVE-2021-0529, CVE-2021-0530, CVE-2021-0531, CVE-2021-0532, CVE-2021-0533, CVE-2021-1900, CVE-2021-1925, CVE-2021-1937
IOC
Zasiahnuté systémy
Google Android OS vo verzii staršej ako 2021-06-05
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://source.android.com/security/bulletin/2021-06-01
https://threatpost.com/android-critical-rce-bug/166723/
https://www.securityweek.com/critical-vulnerabilities-patched-android-june-2021-security-updates

« Späť na zoznam