SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210609-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
SAP produkty – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť SAP vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností, z toho jednu kritickú.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
08.06.2021
CVE
CVE-2021-21473, CVE-2021-21490, CVE-2021-27597, CVE-2021-27602, CVE-2021-27605, CVE-2021-27606, CVE-2021-27607, CVE-2021-27610, CVE-2021-27615, CVE-2021-27620, CVE-2021-27621, CVE-2021-27622, CVE-2021-27623, CVE-2021-27624, CVE-2021-27625, CVE-2021-27626, CVE-2021-27627, CVE-2021-27628, CVE-2021-27629, CVE-2021-27630, CVE-2021-27631, CVE-2021-27632, CVE-2021-27633, CVE-2021-27634, CVE-2021-27635, CVE-2021-27637, CVE-2021-27638, CVE-2021-27639, CVE-2021-27640, CVE-2021-27641, CVE-2021-27642, CVE-2021-27643, CVE-2021-33659, CVE-2021-33660, CVE-2021-33661, CVE-2021-33662, CVE-2021-33663, CVE-2021-33664, CVE-2021-33665, CVE-2021-33666
IOC
Zasiahnuté systémy
SAP Commerce
SAP NetWeaver AS ABAP a ABAP Platform
SAP NetWeaver AS pre ABAP (Web Survey)
SAP NetWeaver AS pre JAVA
SAP NetWeaver AS pre ABAP (RFC Gateway)
SAP Business One
SAP Manufacturing Execution
SAP NetWeaver AS (Internet Graphics Server – Portwatcher)
SAP Enable Now (SAP Workforce Performance Builder – Manager)
SAP Commerce Cloud
SAP 3D Visual Enterprise Viewer
SAP Fiori Apps 2.0 pre Travel Management v SAP ERP
Presnú špecifikáciu jednotlivých zasiahnutých produktov nájdete na webovej adrese:
https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=578125999
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=578125999
https://www.securityweek.com/sap-patches-critical-vulnerabilities-netweaver

« Späť na zoznam