SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210618-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
8.8
Identifikátor
Google Chrome – kritické bezpečnostné zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Google vydala bezpečnostnú aktualizáciu na produkt Chrome, ktorá opravuje štyri kritické bezpečnostné zraniteľnosti.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom povrhnutia špeciálne vytvorenej webovej stránky, vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Jedna zo zraniteľností je v súčasnosti aktívne zneužívaná útočníkmi.
Dátum prvého zverejnenia varovania
17.06.2021
CVE
CVE-2021-30554, CVE-2021-30555, CVE-2021-30556, CVE-2021-30557
IOC
Zasiahnuté systémy
Google Chrome vo verzii staršej ako 91.0.4472.114
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.
Zdroje
https://chromereleases.googleblog.com/2021/06/stable-channel-update-for-desktop_17.html
https://thehackernews.com/2021/06/update-your-chrome-browser-to-patch-yet.html
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/google-fixes-seventh-chrome-zero-day-exploited-in-the-wild-this-year/
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-30554

« Späť na zoznam