SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210715-05

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Juniper Networks produkty – dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Juniper Networks vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne upravených paketov, vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
14.07.2021
CVE
CVE-2021-0276, CVE-2021-0277
IOC
Zasiahnuté systémy
Juniper Networks SBR Carrier vo verzii staršej ako 8.4.1R19;
Juniper Networks SBR Carrier vo verzii staršej ako 8.5.0R10;
Juniper Networks SBR Carrier vo verzii staršej ako 8.6.0R4.
Juniper Networks Junos OS vo verzii staršej ako 12.3R12-S18;
Juniper Networks Junos OS vo verzii staršej ako 15.1R7-S9;
Juniper Networks Junos OS vo verzii staršej ako 17.3R3-S12;
Juniper Networks Junos OS vo verzii staršej ako 17.4R2-S13, 17.4R3-S5;
Juniper Networks Junos OS vo verzii staršej ako 18.1R3-S13;
Juniper Networks Junos OS vo verzii staršej ako 18.2R3-S8;
Juniper Networks Junos OS vo verzii staršej ako 18.3R3-S5;
Juniper Networks Junos OS vo verzii staršej ako 18.4R2-S8, 18.4R3-S8;
Juniper Networks Junos OS vo verzii staršej ako 19.1R3-S5;
Juniper Networks Junos OS vo verzii staršej ako 19.2R3-S3;
Juniper Networks Junos OS vo verzii staršej ako 19.3R2-S6, 19.3R3-S2;
Juniper Networks Junos OS vo verzii staršej ako 19.4R1-S4, 19.4R2-S4, 19.4R3-S3;
Juniper Networks Junos OS vo verzii staršej ako 20.1R2-S2, 20.1R3;
Juniper Networks Junos OS vo verzii staršej ako 20.2R3-S1;
Juniper Networks Junos OS vo verzii staršej ako 20.3R2-S1, 20.3R3;
Juniper Networks Junos OS vo verzii staršej ako 20.4R2.
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA11180&cat=SIRT_1&actp=LIST
https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA11180&cat=SIRT_1&actp=LIST
https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA11181&cat=SIRT_1&actp=LIST

« Späť na zoznam