SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210720-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
8.4
Identifikátor
Linux kernel – kritická bezpečnostná zraniteľnosť „sequoia“
Popis
Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o kritickej bezpečnostnej zraniteľnosti produktu v jadre operačného systému Linux.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje lokálnemu, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne vytvorenej požiadavky, eskalovať svoje privilégiá a následne vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
20.07.2021
CVE
CVE-2021-33909
IOC
Zasiahnuté systémy
Linux Kernel vo verzii staršej ako 5.13.4
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Eskalácia privilégií
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Administrátorom odporúčame limitovať prístup k administratívnemu rozhraniu a jeho funkciám zavedením zoznamu pre riadenie prístupov (ACL).
Zdroje
https://blog.qualys.com/vulnerabilities-threat-research/2021/07/20/sequoia-a-local-privilege-escalation-vulnerability-in-linuxs-filesystem-layer-cve-2021-33909
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/new-linux-kernel-bug-lets-you-get-root-on-most-modern-distros/
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/205906

« Späť na zoznam