SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210728-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
CODESYS V3 web server – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť CODESYS GmbH vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt V3 web server, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
22.07.2021
CVE
CVE-2021-33485
IOC
Zasiahnuté systémy
CODESYS V3 vo verzii staršej ako 3.5.16.50
CODESYS V3 vo verzii staršej ako 3.5.17.10
CODESYS Control V3 Runtime System Toolkit vo verzii staršej ako V4.2.0.0
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Zdroje
https://www.securityweek.com/codesys-patches-dozen-vulnerabilities-industrial-automation-products
https://customers.codesys.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=14805&token=f0b86f99bb302ddd4aadec483aed5f5d3fddbf1a&download=

« Späť na zoznam