SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210917-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Microsoft produkty – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností
Popis
Spoločnosť Microsoft vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú viacero kritických bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne upravených paketov, vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Jedna zo zraniteľností je v súčasnosti aktívne zneužívaná útočníkmi.
Dátum prvého zverejnenia varovania
14.09.2021
CVE
CVE-2021-36965, CVE-2021-38647, CVE-2021-40444
IOC
Zasiahnuté systémy
Azure Open Management Infrastructure
Azure Sphere
Dynamics Business Central Control
Microsoft Accessibility Insights for Android
Microsoft Edge (Chromium-based)
Microsoft Edge for Android
Microsoft MPEG-2 Video Extension
Microsoft Office
Microsoft Office Access
Microsoft Office Excel
Microsoft Office SharePoint
Microsoft Office Visio
Microsoft Office Word
Microsoft Windows Codecs Library
Microsoft Windows DNS
Visual Studio
Windows Ancillary Function Driver for WinSock
Windows Authenticode
Windows Bind Filter Driver
Windows BitLocker
Windows Common Log File System Driver
Windows Event Tracing
Windows Installer
Windows Kernel
Windows Key Storage Provider
Windows MSHTML Platform
Windows Print Spooler Components
Windows Redirected Drive Buffering
Windows Scripting
Windows SMB
Windows Storage
Windows Subsystem for Linux
Windows TDX.sys
Windows Update
Windows Win32K
Windows WLAN Auto Config Service
Windows WLAN Service
Presnú špecifikáciu jednotlivých zasiahnutých produktov nájdete na webovej adrese:
https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2021-Sep
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.welivesecurity.com/2021/09/15/microsoft-patch-tuesday-september-zero-day-flaws/
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2021-38647
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2021-36965
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-40444
https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2021-Sep
https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/microsoft-fixes-critical-bugs-in-secretly-installed-azure-linux-app/
https://www.securityweek.com/severe-vulnerabilities-could-expose-thousands-azure-users-attacks
https://thehackernews.com/2021/09/microsoft-releases-patch-for-actively.html

« Späť na zoznam